Všetko čo ste sa chceli dozvedieť o modálnych slovesách CANCOULD!

Cancould sú modálne slovesá. Okrem nich v angličtine používame aj iné modálne slovesá, napríklad must, have to, should, would, used to, may alebo might. Nimi sa budem zaoberať v iných článkoch.

Poďme sa pozrieť na to, ako sa modálne slovesá cancould používajú. Can je v prítomnom čase (Present Simple), kým could značí minulý čas (Past Simple) slovesa can alebo jeho podmieňovací spôsob. Významovo can aj could môžu vyjadriť to, že:

  • niečo smieme
  • niečo môžeme
  • niečo vieme
  • niečo dokážeme
  • alebo máme nejakú schopnosť.

Napríklad:

can do whatever I want. Môžem robiť čo len chcem. (môcť)

You cannot smoke here. Tu nesmiete fajčiť. (smieť)

can drive a car. Viem šoférovať. (vedieť)

Could you open the window, please? Mohli by ste, prosím, otvoriť okno? (podmieňovací spôsob)

Ak sa Vám článok bude páčiť, nezabudnite ho zdieľať s priateľmi! 🙂

Ak chcete mať prístup k ďalším učebným materiálom zdarma, sledujte ma na Facebooku a pridajte sa do Facebookovej skupiny Angličtina pre každého – pridaj sa ak hľadáš dobré rady a inspiráciu 🙂

Žiadať súkromné hodiny angličtiny môžete emailom na: peira.english@gmail.com

Z nasledujúcej časti článku sa dozviete, že za modálnymi slovesami cancould nasleduje neurčitok plnovýznamového slovesa bez „to“. Čo to znamená? V angličtine neurčitok slovesa sa označuje slovíčkom „to“, napríklad slovenské čítať je „to read“. S modálnymi slovesami cancould sa ale používa neurčitok bez slovíčka „to“, takže ostane iba read. Napríklad I can read very fast. Viem čítať veľmi rýchlo. Zápor sa tvorí pomocou zápornej častice „not“. Napríklad I cannot drive a car. Neviem šoférovať.

PRO TIP 😊: Slovíčko can sa nepoužíva iba ako sloveso, ale aj ako podstatné meno. Podstatné meno can sa prekladá ako konzerva. Napríklad a can of soup alebo a can of beans.

+ PRO TIP 😊: Could je zdvorilejšie ako can. Preto keď hovoríme o sebe, skôr používame can. Napríklad:

Can I borrow a pen? Doslovne: Môžem si požičať pero?

Can I have a hamburger with fries? Voľný preklad: Prosím si hamburger s hranolkami.  

Keď niekoho o niečo žiadame, je lepšie používať could, pretože už nehovoríme o sebe, ale o niekom inom.

Napríklad:

Could you lend me a pen? Doslovne: Môžete mi požičať pero?

Could you repeat that, please? Doslovne: Môžete to, prosím, zopakovať?

Ako sa časuje modálne sloveso can v prítomnom čase (Present Simple)?

a) kladná veta – jednotné + množné číslo

1. I can speak English very well.                    1. We can ride a bike.

2. You can drive a car very safely.                 2. You can play football.

3. He can sing a song very beautifully.          3. They can play the violin.

3. She can bake delicious cakes.

3. It can run very fast.

b) záporná veta – jednotné + množné číslo

1. I cannot speak English very well.                           1. We cannot ride a bike.

2. You cannot drive a car very safely.                       2. You cannot play football.

3. He cannot sing a song very beautifully.         3. They cannot play the violin.

3. She cannot bake delicious cakes.

3. It cannot run very fast.

c) záporná veta (skrátené tvary) – jednotné + množné číslo

1. I can´t speak English very well.                              1. We can´t ride a bike.

2. You can´t drive a car very safely.                           2. You can´t play football.

3. He can´t sing a song very beautifully.              3. They can´t play the violin.

3. She can´t bake delicious cakes.

3. It can´t run very fast.         

d) kladná otázka – jednotné + množné číslo

1. Can I speak English very well?                               1. Can we ride a bike?

2. Can you drive a car very safely?                            2. Can you play football?

3. Can he sing a song very beautifully?                    3. Can they play the violin?

3. Can she bake delicious cakes?

3. Can it run very fast?

e) záporná otázka – jednotné + množné číslo

1. Can I not speak English very well?                         1. Can we not ride a bike?

2. Can you not drive a car very safely?                 2. Can you not play football?

3. Can he not sing a song very beautifully?     3. Can they not play the violin?

3. Can she not bake delicious cakes?

3. Can it not run very fast?    

f) krátke odpovede – jednotné + množné číslo

1. Can I speak English very well?                   Yes, I can.        No, I can´t.

2. Can you drive a car very safely?                Yes, you can.   No, you can´t.

3. Can he sing a song very beautifully?         Yes, he can.     No, he can´t.

3. Can she bake delicious cakes?                   Yes, she can.   No, she can´t.

3. Can it run very fast?                                   Yes, it can.       No, it can´t.

1. Can we ride a bike?                                    Yes, we can.    No, we can´t.

2. Can you play football?                                Yes, you can.   No, you can´t.

3. Can they play the violin?                            Yes, they can.  No, they can´t.

1. Exercise: Answer the following questions truthfully! 😊

Can you speak English very well?

Can you drive a car very safely?

Can you sing a song very beautifully?

Can you bake delicious cakes?

Can you run very fast?

Can you ride a bike?

Can you play football?

Can you play the violin?

Ako sa časuje modálne sloveso could v minulom čase (Past Simple)

a) kladná veta – jednotné + množné číslo

1. I could speak English very well.                 1. We could ride a bike.

2. You could drive a car very safely.              2. You could play football.

3. He could sing a song very beautifully.       3. They could play the violin.

3. She could bake delicious cakes.

3. It could run very fast.

b) záporná veta – jednotné + množné číslo

1. I could not speak English very well.                     1. We could not ride a bike.

2. You could not drive a car very safely.              2. You could not play football.

3. He could not sing a song beautifully. 3. They could not play the violin.

3. She could not bake delicious cakes.

3. It could not run very fast.

c) záporná veta (skrátené tvary) – jednotné + množné číslo

1. I couldn´t speak English very well.                       1. We couldn´t ride a bike.

2. You couldn´t drive a car very safely.                2. You couldn´t play football.

3. He couldn´t sing a song very beautifully.  3. They couldn´t play the violin.

3. She couldn´t bake delicious cakes.

3. It couldn´t run very fast.   

d) kladná otázka – jednotné + množné číslo

1. Could I speak English very well?                            1. Could we ride a bike?

2. Could you drive a car very safely?                        2. Could you play football?

3. Could he sing a song very beautifully?            3. Could they play the violin?

3. Could she bake delicious cakes?

3. Could it run very fast?

e) záporná otázka – jednotné + množné číslo

1.  Could I not speak English very well?                 1. Could we not ride a bike?

2. Could you not drive a car very safely?          2. Could you not play football?

3. Could he not sing a song beautifully?    3. Could they not play the violin?

3. Could she not bake delicious cakes?

3. Could it not run very fast?

f) krátke odpovede – jednotné + množné číslo

1. Could I speak English very well?                           

Yes, I could.                 No, I couldn´t.

2. Could you drive a car very safely?                       

Yes, you could.            No, you couldn´t.

3. Could he sing a song very beautifully?                 

Yes, he could.             No, he couldn´t.

3. Could she bake delicious cakes?                          

Yes, she could.            No, she couldn´t.

3. Could it run very fast?                                          

Yes, it could.               No, it couldn´t.

1. Could we ride a bike?                                           

Yes, we could.             No, we couldn´t.

2. Could you play football?                                      

Yes, you could.            No, you couldn´t.

3. Could they play the violin?                                   

Yes, they could.          No, they couldn´t.

1. Exercise: Answer the following questions truthfully! 😊

Could you speak English very well when you were 10 years old?

Could you drive a car very safely when you were 18 years old?

Could you sing a song very beautifully?

Could you bake delicious cakes if you had to?

Could you run very fast if a cheetah was chasing you?

Could you ride a bike when you were 3 years old?

Could you play football in kindergarten?

Could you play the violin as a child?

Ak sa Vám článok páčil, nezabudnite ho zdieľať s priateľmi! 🙂

Ak chcete mať prístup k ďalším učebným materiálom zdarma, sledujte ma na Facebooku a pridajte sa do Facebookovej skupiny Angličtina pre každého – pridaj sa ak hľadáš dobré rady a inspiráciu 🙂

Žiadať súkromné hodiny angličtiny môžete emailom na: peira.english@gmail.com