Ponuka kurzov

Na tomto mieste sa môžete zoznámiť s obsahom jazykových kurzov, ktoré ponúkam buď osobne v Košiciach alebo cez internet. Trvanie jednej vyučovacej hodiny je 50 minút. Termín si môžete rezervovať e-mailom: peira.english@gmail.com

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

KONVERZAČNÁ HODINA ANGLIČTINY

Chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa? Ponúkam konverzačné hodiny angličtiny pre všetky úrovne (aj od úplných začiatočníkov). Výučba prebieha buď osobne (v Košiciach, na sídlisku Nad Jazerom) alebo cez Skype. Prvá (skúšobná) hodina je zadarmo 🙂 Hodina angličtiny vyzerá tak, že sa rozprávame o rôznych otázkach – podľa vašich záujmov a potrieb. Zakaždým ponúknem novú slovnú zásobu a keď spoločne zistíme, že potrebujete si zopakovať nejaký gramatický jav, tak samozrejme vám to vysvetlím. Začiatočníci preberajú viac gramatiky, ale hodiny sú navrhnuté tak, aby mohli rozprávať od prvej hodiny. 🙂

PRÍPRAVA NA MATURITU (B1, B2, C1)

Chceš zvládnuť maturitu bez stresu a na jednotku? Ponúkam prípravu na maturitu z angličtiny (úrovne B1, B2 a C1) buď osobne v Košiciach (na sídlisku Nad Jazerom) alebo cez Skype. Prvú hodinu ponúkam zadarmo 🙂 Najprv sa pripravujeme na písomnú časť: vypĺňame maturitné testy (cvičíme listening, reading, opakujeme si gramatiku a rozširujeme slovnú zásobu). Naučím vás písať eseje 🙂 Potom príde ústna časť: cvičíme picture description a spoločne prejdeme všetky maturitné témy. Hodiny prebiehajú v uvoľnenej atmosfére, bez stresu ale profesionálne. Som trpezlivá a rada sa zasmejem (aj na sebe). 🙂

PRÍPRAVA NA PRACOVNÝ POHOVOR

Chcete mať lepšiu prácu a zapôsobiť na pracovnom pohovore? Ponúkam prípravu na pracovný pohovor v angličtine buď osobne v Košiciach (na sídlisku Nad Jazerom) alebo cez Skype. Spoločne prejdeme najčastejšie otázky – od tých najjednoduchších aj po tie najzložitejšie. Precvičíme si výslovnosť, podľa potreby si zopakujeme niektoré gramatické javy, aby ste na pohovore mohli rozprávať plynule a bez obáv. Slovnú zásobu budete môcť využívať aj po prijatí do zamestnania, lebo ide o základy business angličtiny. Súčasťou tohto kurzu je aj písanie životopisu alebo motivačného listu. Spolu to zvládneme! 🙂

PRÍPRAVA NA ŠTÁTNICU (B2, C1)

Čaká vás štátnica a chcete mať istotu, že ju zvládnete? Ponúkam prípravu na štátnicu z anglického jazyka (na úrovni B2 a C1) osobne v Košiciach (na sídlisku Nad Jazerom) alebo cez Skype. Prvá (skúšobná) hodina je zadarmo 🙂 Poskytnem vám knihy na prípravu a spoločne sa pripravíme najprv na písomnú časť (diktát, listening, reading comprehension), naučím vás ako písať eseje, ktoré zapôsobia a pomôžem vám zopakovať si gramatiku. Potom sa pripravíme na ústnu časť, postupne prejdeme jednotlivé konverzačné témy. Sama som absolvovala všeobecnú štátnicu na úrovni C1 a prospela som s vyznamenaním. 🙂

Nenašli ste kurz, ktorý by Vám vyhovoval? Uvedené kurzy nie sú jedinými kurzmi, ktoré Vám viem zabezpečiť. Podľa záujmu môžem viesť ďalšie tri typy kurzov:

  • Úvod do Business English 
  • Príprava na Cambridge English Advanced (CAE – úroveň C1)
  • Príprava na International Language Testing System Academic  (IELTS Academic – úroveň C1)