Learn even more!

Naučte sa ešte viac!

Na tomto mieste nájdete zbierku učebných materiálov a pracovných listov, s ktorými môžete pracovať samostatne. V súčasnosti platí, že na internete nájdete množstvo materiálov na štúdium jazykov. Na jednej strane je to výhodou, pretože sa môžeme učiť z pohodlia domova a často úplne zadarmo. Na druhej strane, hlavne pre začiatočníkov, môže byť náročné vybrať si kvalitné materiály. Môže sa stať, že sa niečo naučíme zle iba preto, lebo sme sa učili z pomôcky, ktorá bola plná chýb. Preto som sa rozhodla vytvoriť toto miesto, kde sa môžete spoľahnúť na kvalitu materiálov. Pripravovala som ich tak poctivo ako plánujem vyučovacie hodiny anglického jazyka.

Downloadable Worksheets and Study Materials

Učebné materiály na stiahnutie

Greetings – Pozdravy – Köszönés

Naučte sa pozdravy a niekoľko základných fráz v anglickom jazyku! Môže sa to zísť na dovolenke alebo v práci, keď budete musieť privítať zahraničného hosťa alebo kolegu.

Colours – Farby – Színek

Viete ako sa nazývajú jednotlivé farby?

Basic Shapes – Tvary – Alakzatok

Viete ako sa nazývajú základné tvary?

Cardinal Numbers – Základné číslovky – Számok

Poznáte základné číslovky? Ak si stiahnite tento pracovný list, tak získate prehľad čísloviek, tipy o tom ako povieme koľko má niekto rokov a môžete si nadobudnuté vedomosti hneď vyskúšať tak, že budete pracovať s telefónnymi číslami.

Articles – Člen – Névelő

Viete ako sa používa určitý (definite) a neurčitý člen (indefinite article), respektíve kedy sa neuvádza žiadny člen (zero article)? Používanie člena sa ľahšie naučíte pomocou príkladov a nadobudnuté vedomosti si môžete overiť pomocou kľúča k cvičeniam.

Verb “to be” (Present Simple) – Sloveso “byť” – Létige

Sloveso byť je základným stavebným kameňom nielen anglického jazyka. V tomto gramatickom prehľade nájdete vytvorené kladné vety, záporné vety, otázky a krátke odpovede.

Verb “to be” (Past Simple) – Sloveso “byť” – Létige

Ak ste už naštudovali sloveso byť v prítomnom čase jednoduchom (Present Simple), vaše vedomosti môžete prehlbovať týmto gramatickým prehľadom zameraným na jednoduchý minulý čas (Past Simple) slovesa byť.

Can (Present Simple)

Can je modálne sloveso, ktoré sa používa napr. na vyjadrenie schopností.

Could (Past Simple)

Could je minulý čas alebo podmieňovací spôsob od modálneho slovesa can.

Present Simple and Present Continuous – quick guide

This is a grammar guide about Present Simple and Present Continuous. You can learn how to make positive and negative sentences + how to make questions. There is a cut-out included with signal words.

Past Simple and Past Continuous – guick guide

This is a grammar guide about Past Simple and Past Continuous. You can learn how to make positive and negative sentences + how to make questions. There is a cut-out included with signal words.

Present Simple and Present Continuous – (quick guide + speaking game)

This worksheet contains a quick GUIDE about Present Simple and Present Continuous with example sentences and signal words that students can cut out and keep for reference. The second part is a speaking GAME (you will need a DECK OF CARDS) with detailed teacher´s notes, several gameplays for the students and a VOCABULARY LIST you can use. Have fun! 🙂

Past Simple and Past Continuous – (quick guide + speaking game)

This worksheet contains a quick GUIDE about Past Simple and Past Continuous with example sentences and signal words that students can cut out and keep for reference. The second part is a speaking GAME (you will need a DECK OF CARDS) with detailed teacher´s notes, several gameplays for the students and a VOCABULARY LIST you can use. Have fun! 🙂

Reported Speech – quick guide

This is a brief guide about how to use reported speech. This worksheet contains a vocabulary list of common reporting verbs.

The English-Speaking Countries – questions

This is a collection of questions suitable for preparing for the state exam or school-leaving exam in Slovakia.

The English-Speaking Countries – answers

These are the sample answers to the questions about the English-speaking countries.

The English-Speaking Countries (questions + answers)

Here you can download the questions and answers about the English-speaking countries in one go.